W załączniku przesyłam cennik na 2022 rok, który będzie obowiązywał od 1.03.2022 r., jednocześnie informuję iż wysokość korekty cenowej nie przekracza wskaźnika inflacji r/r wg Polskiego Głównego Urzędu Statystycznego.